Курс по фотография в центъра на София

Как да се научим да снимаме с нашия фотоапарат