На 26 април от 18:00 ч. ще се проведе лекция на тема „Образът – развитие от древността до днес и съвременната фотография“ в Регионалният Исторически Музей в Благоевград (вход свободен).

Лекцията се организира от ВИП Трейдинг Дидживижън ООД. Фирмата, организираща лекцията, е представител на водещите имена във фотографията Pentax, Leica, Tamron.

Събитието е част от проект, който има за цел да обърне внимание на широката публика върху фотографията като изкуство. Стремежът е в света на фотографията да се появят повече проекти, свързани с богатата и древна история по българските земи, както и със съвременното културно богатство на България.

Лектор ще бъде Венцислав Петров, специалист информационни технологии и специална радио-електроника, един от създателите на някои от най-големите проекти в тази област в България.

Някои от темите, които ще са застъпени в лекцията са: образ и визуална комуникация като основополагаща обществена система за комуникация, фотографията като еманация на визуалните търсения и стремеж към образно послание, развитие на образните технологии.